Semmi nem érkezik idejében

"Semmi nem érkezik idejében,
semmit nem ad az élet akkor,
amikor felkészültünk reá.
Sokáig fáj ez a rendetlenség, ez a késés.
Azt hisszük, játszik velünk valaki.
De egy napon észrevesszük,
hogy csodálatos rend
és rendszer volt mindenben …
Két ember nem találkozhat
egy nappal sem előbb,
csak amikor megértek e találkozásra …
Megértek, nem éppen hajlamaikkal
vagy szeszélyeikkel, hanem belülről,
valamilyen kivédhetetlen
csillagászati törvény parancsa szerint,
ahogy az égitestek találkoznak
a végtelen térben és időben,
hajszálnyi pontossággal,
ugyanabban a másodpercben,
amely az ö másodpercük az évmilliárdok
és a tér végtelenségei között."